obraz269.jpg
obraz270.jpg
obraz271.jpg
obraz272.jpg
I. Posouzení klientova zadání
<Renovace budovy v areálu Pozemkového fondu ČR, Husinecká 11c, Praha 3.

V první etapě projektu mají být upraveny prostory:
_ v druhém patře budovy na kanceláře
_ v prvním patře budovy na zasedací místnost s možností využití pro stravování zaměstnanců
_ úprava fasád tak, aby odpovídala modernímu pojetí administrativní budovy

V druhé etapě projektu mají být dle požadavků investora vytvořena parkovací místa pro nově vzniklá pracovní místa v kancelářské budově a parkové úpravy areálu.

Dispozičně nebyl objekt výrazně dělen a nebylo příliš komplikované pro požadovaný účel dispozice upravit. Poněkud jinak je na tom konstrukce budovy. Budova prošla od třicátých let několika výraznými rekonstrukcemi, nástavbami a především změnami nosných systémů, z nichž nejvýraznější byla změna kolem roku 1972. Při ní se výrazně měnil konstrukční systém, proto byl proveden podrobný statický průzkum.
Architektonicky byla naposledy řešena do rekonstrukce v roku 1972, pozdější přístavky vznikaly chaoticky. Po nových hrubých omítkách má objekt ráz strohý. Tento ráz nechal
vyniknout výraznější neorenesanční budově "B" a bylo jej třeba dotáhnout do detailů.
S ohledem na dané území bylo nutné řešit i venkovní úpravy v areálu, který je dost zanedbaný a části již nepříliš velké parcely jsou v důsledku toho nevyužity. Před dostavbou budovy "A" bylo možné vnitroblok obsluhovat dopravně oválným objezdem celé budovy. Tato možnost je ale nyní uzavřena, dopravně by mohl být areál obsluhován kolem jižní fasády. Severní část parcely je vzhledem k velice nízkému podílu zelených ploch na pozemku ve studii navrhována k zeleným odpočinkovým plochám. Požadované garáže budou vybudovány na místě stávajících. „Terénní vlna“ umožní jejich částečné zapuštění do terénu, dvoupodlažní garážové stání nebude vystupovat příliš nad původní terén, respektive nad úroveň plné zítky pod stávajícím oplocením, pro splnění kapacity parkovacích míst je nutné posunout obvodovou zeď garáže na hranici pozemku. Garáže byly řešeny v maximálním rozsahu jako „otevřené přístřešky“. Pouze dvoupodlažní část bude mít navrženo nucené větrání, které bude po fasádě sousedního objektu
01 budova před započetím stavebních prací 02 vizualizace 03 budova před započetím stavebních prací 04 vizualizace budovy po plánované přestavbě
01
02
03
04
zch -atelier
< Předch. Další >