Řešení projektu

a. Komunikační vazby v budově doznaly změny. Klient, přijíždějící automobilem či autobusem, bude mít možnost se do prostor recepce dopravit přímo výtahem, který bude mít výstup na terasu krytým přístupem. V budově A budou zrepasovány nové výtahové kabiny v místě stávajících výtahů, které budou sloužit k přepravě hostů, bude protažen výtah do krytu a vybudován nový výtah pro zásobování kuchyně z prostorů skladu 1.pp. Interiérově budou oživena všechna schodiště, a především z požárního hlediska bude doplněno schodiště v nové dostavované části A. Tyto komunikace budou také napojeny na komunikace do krytu. Bude zvětšena snídaňová restaurace na terasu. Kongresová hala bude rozšířena v místě tlumočnických buněk, kde budou vybudována posluchačská místa. Jedna řada galerie vytvoří 18 míst na sezení, počet řad bude určen podle možnosti zvětšení únosnosti posílené konstrukce. Předpokládají se dvě řady, jako galerie bude tento prostor sloužit při uspořádání na ples. Rozšíření konferenčního sálu na terasu bude možné jen v případě odstranění některých vrstev, aby vznikla dostatečná podchozí výška. Pro nové estetické vnímání některých prostorů bude kongresová hala doobložena světlým dřevem (pravděpodobně javor).
b. Změní se koncepce parkování hostů. Zastřeší se stávající
obraz280.jpg
obraz323.gif
03 současný exterier budovy 04 exterier budovy po zastřešení prostoru parkoviště
03
04
parkovací plocha. Na části plochy stávajícího parkingu vznikne kryté parkování. Na úrovni střechy, 1 m pod úrovní stávající terasy 1.np, budou umístěna nekrytá parkovací stání. Zastřešení parkovací plochy bude mít příznivý vliv na krajinářské pohledy na budovu. Přístup na volné parkovací plochy bude po rampě nebo schodištěm z terasy 1.np. Konečný počet parkovacích míst: 72 krytých míst + 28 stání na terase + 4 na terénu + 3 stání autobusová na terénu.
c. V budově bude v maximální možné míře řešena rekuperace vzduchu.
d. Zvětšení ubytovací kapacity pro hosty a zaměstnance. Pro hosty bude zbudována přístavba k budově A a rekonstruované patro 1.pp. Vznikne tak maximálně 57 dvojlůžkových pokojů za předpokladu, že pokoje budou ve 3., 4. a 5.np a podle přání investora bude ve 2.np umístěná stravovací část hotelu.
e. V budově C budou umístěny pokoje pro zaměstnance. Bude nutno přerušit TZB v této budově, vybourat většinu příček. Požadavek klienta na ubytovací kapacitu: 4+kk, 3+kk, 2krát 2+kk, 5krát studio 1+1+kk, 2krát 4lůžkový pokoj, 11krát 2lůžkový pokoj a ostatní ubytovací kapacita ve formě garsoniér. V nadstavovaném patře vznikne obytný prostor s horním osvětlením, zde budou rezervní ubytovací kapacity.
< Předch. Další >