klient: Obecní úřad Šumná
projekt: architektonická soutěž (studie, realizace započata)
Místo stavby: Jižní Morava
Autoři: Z.CH.ATELIER
Novostavba areÁlu kostelu
a shromaŽĎovacího centra
01 exteriér (nákres) 02 interiér (nákres) 03 park (nákres)
Projekt kostela v Šumné byl náročný co do dispozičního uspořádání. Nejen proto, že jeho objekt má být využíván i k jiným než úzce církevním účelům. Chtěla jsem, aby poskytoval příjemné spočinutí v duchovním rozjímání, ke kterému je nutné zajistit určité soukromí, a přitom aby z vnějšku působil otevřeně. Mojí snahou bylo zároveň tvarově zachytit princip trojjedinosti, které je kostel zasvěcen.
Půdorys kostelíka je průnikem tří kruhů. Prostřední, hlavní loď, symbolizuje Boha Otce a je prostorem meditace. Nástup je symbolem Synovství tj. cesty a věčného nalézání ... otevřený vnějšímu světu zve k návštěvě. Je také určen k očistě – duchovní i tělesné. Sakristie je prostorem Ducha svatého, místem setkávání ve všech rovinách a má sloužit nejen k přípravě obřadů, ale i k diskusím o záležitostech našeho světa.
Chtěla jsem, aby Šumná měla ve svém středu objekt, který bude v kontrastu s jejím prudkým stavebním rozmachem – místo klidu a odpočinku. Stavba si nedělá ambice být agresivní dominantou, ale má naopak působit harmonicky. Kostel je situován naproti parčíku, jehož stromy budou poskytovat příjemný stín a útulnost celému náměstí. Kostel je nyní v počáteční fázi výstavby a shromažďují se prostředky na jeho dokončení.
02
01
03
< Předch. Další >