01 část bAR (VIZUALIZACE) 02 část kNIHOVNA (VIZUALIZACE) 03 SCHODY (VIZUALIZACE) 04 05 NET CAFÉ
klient: studijní projekt interiéru
projekt: architektonická soutěž
Místo stavby:
Veletržní palác
Autoři:
Zuzana Charvátová
interiÉr Veletržního palÁce
Zadání projektu Použít prostor vstupu Veletržního paláce, s respektování budovy jako celku a vytvořit zde polyfunkční prostor fungující jako kavárna, net-cafe a knihovna .

< Předch. Další >